แรงบันดาลใจและความหมายตราสัญลักษณ์ ซูชิ ฮานะ

“ความพิถีพิถัน ใส่ใจ มีคุณค่า และยินดีต้อนรับ“

แรงบันดาลใจและความหมายตราสัญลักษณ์ซูชิ ฮานะ

เพราะซากุระเป็นดอกไม้ที่บ่งบอกถึง เทศกาลแห่งความสุข
ความรื่นรมย์ ความสดใสและความอ่อนโยนจึงเป็นแรงบันดาลใจใน

การออกแบบตราสัญลักษณ์โดยใช้สีเหลืองทองเป็นสีหลัก เพื่อสื่อถึงคุณค่า
และความเชี่ยวชาญในการปรุงอาหารและรสชาติของเราเพราะซากุระเป็นดอกไม้

ที่บ่งบอกถึงเทศกาลแห่งความสุขความรื่นรมย์ความสดใสและความอ่อนโยน

ตัวอักษรออกแบบให้มีรอยยิ้มเล็กๆ เพื่ออบอกให้รู้ว่า

ทีมงานของเรามีความสุขในงานบริการและยินดีต้อนรับเสมอ

อ่านว่า HANA (ฮานะ) ในภาษาญี่ปุ่นเขียนเป็นแบบ
ตัวอักษร ฮิรางานะ*  ซึ่งแปลว่า ดอกไม้

* ฮิรางานะ เป็นหนึ่งในสามของอักรษญี่ปุ่นที่ใช้ ในปัจุจบัน (ฮิรางานะ คาตากานะ
 และคันจิ) พัฒนามาจากอักษรจีน เริ่มแรกเรียก อนนาเดะ หรือมือของผู้หญิง เพราะใช้เขียนโดยผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ ผู้ชายจะเขียนโดยใช้คันจิและคาตากานะ ฮริงานะจึงนิยมใช้โดยทั่วไป

ซากุระ ดอกไม้แห่งความสุข
เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในดอกไม้บานพิเศษในฤดูใบไม้ผลิต

สำหรับช่วงเวลาบานของซากุระจากคันโต และที่ราบทางตะวันตก ซากุระจะบานตั้งแต่ ปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน
ชาวญี่ปุ่นถือเป็นจุดเริ่มต้นปีของการทำงาน

ซากุระ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและการเปลี่ยนแปลง