Contact Us

แผนที่ 7 สาขาของ HANA

Catering

Logo HANA

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 4 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายได้ : 23,000 – 28,000 บาท

วันหยุด : 1 วัน/สัปดาห์

เวลาทำงาน : เข้างานเป็นกะ (ช่วงเวลา 9.00 – 22.00 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • บริหารจัดการงานด้านบริการภายในร้านอาหาร
 • ควบคุมดูแลการจัดสถานที่ภายในร้าน การอำนวยความสะดวก และความสะอาดของพื้นที่
 • ควบคุมดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอในการให้บริการ
 • ควบคุมต้นทุนสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ควบคุมดูแลบริหารสต็อกให้เพียงพอต่อการขายรวมถึงควบคุมยอดสูญเสียให้อยู่ในมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • วางแผนอัตรากำลังพล คัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมในด้านงานบริการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 • สนับสนุนงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนด ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
 • อบรมและพัฒนาพนักงานด้านการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • มอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100 %

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 27-40 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 2-3 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • ค่าเชียร์อาหาร
 • ค่าเซอร์วิส
 • ค่าเป้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เงินรางวัล
 • เบี้ยขยัน
 • ส่วนลดราคาอาหารในเครือฯ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเยี่ยมคลอดบุตร งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ)
 • ค่าแนะนำพนักงานมาสมัครงาน

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษณุ จาดภักดี
เบอร์ผู้ติดต่อ : 099-303-5319
LINE ID : nunum.th
อีเมล : hr@sushihanathailand.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 7 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายได้ : 18,000 – 23,000 บาท

วันหยุด : 1 วัน/สัปดาห์

เวลาทำงาน : เข้างานเป็นกะ (ช่วงเวลา 9.00 – 22.00 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • บริหารจัดการงานด้านบริการภายในร้านอาหาร
 • ควบคุมดูแลการจัดสถานที่ภายในร้าน การอำนวยความสะดวก และความสะอาดของพื้นที่
 • ควบคุมดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอในการให้บริการ
 • ควบคุมต้นทุนสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ควบคุมดูแลบริหารสต็อกให้เพียงพอต่อการขายรวมถึงควบคุมยอดสูญเสียให้อยู่ในมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • วางแผนอัตรากำลังพล คัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมในด้านงานบริการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 • สนับสนุนงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนด ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
 • อบรมและพัฒนาพนักงานด้านการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • มอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100 %

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 25-30 ปี

ระดับการศึกษา : ม.6-ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1-2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • ค่าเชียร์อาหาร
 • ค่าเซอร์วิส
 • ค่าเป้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เงินรางวัล
 • เบี้ยขยัน
 • ส่วนลดราคาอาหารในเครือฯ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเยี่ยมคลอดบุตร งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ)
 • ค่าแนะนำพนักงานมาสมัครงาน

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษณุ จาดภักดี
เบอร์ผู้ติดต่อ : 099-303-5319
LINE ID : nunum.th
อีเมล : hr@sushihanathailand.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 7 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายได้ : 15,000 – 18,000 บาท

วันหยุด : 1 วัน/สัปดาห์

เวลาทำงาน : เข้างานเป็นกะ (ช่วงเวลา 9.00 – 22.00 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนด ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
 • อบรมและพัฒนาพนักงานด้านการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • มอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%
 • รับผิดชอบงานภายในร้านตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ตรวจสอบดูแลความสะอาดภายในร้าน
 • ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • แนะนำเมนูอาหารได้เป็นอย่างดี
 • รับเงิน ทอนเงิน ให้ลูกค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 • เชียร์ขายอาหารเพื่อเพิ่มยอดขายสาขา
 • ชอบและรักในงานบริการ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 22-30 ปี

ระดับการศึกษา : ม.3 – ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1-2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • ค่าเชียร์อาหาร
 • ค่าเซอร์วิส
 • ค่าเป้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เงินรางวัล
 • เบี้ยขยัน
 • ส่วนลดราคาอาหารในเครือฯ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเยี่ยมคลอดบุตร งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ)
 • ค่าแนะนำพนักงานมาสมัครงาน

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษณุ จาดภักดี
เบอร์ผู้ติดต่อ : 099-303-5319
LINE ID : nunum.th
อีเมล : hr@sushihanathailand.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 7 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายได้ : 13,000 – 15,000 บาท

วันหยุด : 1 วัน/สัปดาห์

เวลาทำงาน : เข้างานเป็นกะ (ช่วงเวลา 9.00 – 22.00 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%
 • รับผิดชอบงานภายในร้านตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ตรวจสอบดูแลความสะอาดภายในร้าน
 • ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • แนะนำเมนูอาหารได้เป็นอย่างดี
 • รับเงิน ทอนเงิน ให้ลูกค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 • เชียร์ขายอาหารเพื่อเพิ่มยอดขายสาขา
 • ชอบและรักในงานบริการ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 19-30 ปี

ระดับการศึกษา : ม.3 – ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1-2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • ค่าเชียร์อาหาร
 • ค่าเซอร์วิส
 • ค่าเป้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เงินรางวัล
 • เบี้ยขยัน
 • ส่วนลดราคาอาหารในเครือฯ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเยี่ยมคลอดบุตร งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ)
 • ค่าแนะนำพนักงานมาสมัครงาน

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษณุ จาดภักดี
เบอร์ผู้ติดต่อ : 099-303-5319
LINE ID : nunum.th
อีเมล : hr@sushihanathailand.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 7 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายได้ : 11,500 – 13,000 บาท

วันหยุด : 1 วัน/สัปดาห์

เวลาทำงาน : เข้างานเป็นกะ (ช่วงเวลา 9.00 – 22.00 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%
 • รับผิดชอบงานภายในร้านตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ตรวจสอบดูแลความสะอาดภายในร้าน
 • ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • แนะนำเมนูอาหารได้เป็นอย่างดี
 • เชียร์ขายอาหารเพื่อเพิ่มยอดขายสาขา
 • ชอบและรักในงานบริการ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 18-30 ปี

ระดับการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • ค่าเชียร์อาหาร
 • ค่าเซอร์วิส
 • ค่าเป้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เงินรางวัล
 • เบี้ยขยัน
 • ส่วนลดราคาอาหารในเครือฯ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเยี่ยมคลอดบุตร งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ)
 • ค่าแนะนำพนักงานมาสมัครงาน

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษณุ จาดภักดี
เบอร์ผู้ติดต่อ : 099-303-5319
LINE ID : nunum.th
อีเมล : hr@sushihanathailand.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 7 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายได้ : 23,000 – 28,000 บาท

วันหยุด : 1 วัน/สัปดาห์

เวลาทำงาน : เข้างานเป็นกะ (ช่วงเวลา 9.00 – 22.00 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถควบคุมฝึกสอนและพัฒนาพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ควบคุมต้นทุน ดูแลรับผิดชอบ ด้านการจัดการ จัดเก็บวัตถุดิบตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ดูแลความสะอาดภายในแผนกรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์
 • การบริหารจัดการกำลังพลในแผนก สรรหาและพัฒนาเชฟในแผนกให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองการให้บริการลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ฝึกอบรมและประเมินเชฟในแผนกให้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ
 • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องภายในงานทั้งด้านวัตถุดิบ อาหาร และบุคลากร
 • ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในงานกับเพื่อนร่วมงานทุกแผนก

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 27-40 ปี

ระดับการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 2-3 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • ค่าเชียร์อาหาร
 • ค่าเซอร์วิส
 • ค่าเป้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เงินรางวัล
 • เบี้ยขยัน
 • ส่วนลดราคาอาหารในเครือฯ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเยี่ยมคลอดบุตร งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ)
 • ค่าแนะนำพนักงานมาสมัครงาน

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษณุ จาดภักดี
เบอร์ผู้ติดต่อ : 099-303-5319
LINE ID : nunum.th
อีเมล : hr@sushihanathailand.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 7 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายได้ : 23,000 – 28,000 บาท

วันหยุด : 1 วัน/สัปดาห์

เวลาทำงาน : เข้างานเป็นกะ (ช่วงเวลา 9.00 – 22.00 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถควบคุมฝึกสอนและพัฒนาพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ควบคุมต้นทุน ดูแลรับผิดชอบ ด้านการจัดการ จัดเก็บวัตถุดิบตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ดูแลความสะอาดภายในแผนกรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์
 • การบริหารจัดการกำลังพลในแผนก สรรหาและพัฒนาเชฟในแผนกให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองการให้บริการลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ฝึกอบรมและประเมินเชฟในแผนกให้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ
 • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องภายในงานทั้งด้านวัตถุดิบ อาหาร และบุคลากร
 • ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในงานกับเพื่อนร่วมงานทุกแผนก

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 27-40 ปี

ระดับการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 2-3 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • ค่าเชียร์อาหาร
 • ค่าเซอร์วิส
 • ค่าเป้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เงินรางวัล
 • เบี้ยขยัน
 • ส่วนลดราคาอาหารในเครือฯ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเยี่ยมคลอดบุตร งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ)
 • ค่าแนะนำพนักงานมาสมัครงาน

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษณุ จาดภักดี
เบอร์ผู้ติดต่อ : 099-303-5319
LINE ID : nunum.th
อีเมล : hr@sushihanathailand.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 7 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายได้ : 18,000 – 23,000 บาท

วันหยุด : 1 วัน/สัปดาห์

เวลาทำงาน : เข้างานเป็นกะ (ช่วงเวลา 9.00 – 22.00 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าได้อย่างดีเยี่ยม
 • ปฏิบัติตามนโยบายแผนกและสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • เป็นผู้นำที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นและพร้อมเติบโตในหน้าที่การงาน
 • มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ เสียสละ และให้เกียรติช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกแผนก

 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 25-40 ปี

ระดับการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 1-2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • ค่าเชียร์อาหาร
 • ค่าเซอร์วิส
 • ค่าเป้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เงินรางวัล
 • เบี้ยขยัน
 • ส่วนลดราคาอาหารในเครือฯ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเยี่ยมคลอดบุตร งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ)
 • ค่าแนะนำพนักงานมาสมัครงาน

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษณุ จาดภักดี
เบอร์ผู้ติดต่อ : 099-303-5319
LINE ID : nunum.th
อีเมล : hr@sushihanathailand.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 7 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายได้ : 18,000 – 23,000 บาท

วันหยุด : 1 วัน/สัปดาห์

เวลาทำงาน : เข้างานเป็นกะ (ช่วงเวลา 9.00 – 22.00 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าได้อย่างดีเยี่ยม
 • ปฏิบัติตามนโยบายแผนกและสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • เป็นผู้นำที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นและพร้อมเติบโตในหน้าที่การงาน
 • มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ เสียสละ และให้เกียรติช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกแผนก

 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 25-40 ปี

ระดับการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 1-2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • ค่าเชียร์อาหาร
 • ค่าเซอร์วิส
 • ค่าเป้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เงินรางวัล
 • เบี้ยขยัน
 • ส่วนลดราคาอาหารในเครือฯ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเยี่ยมคลอดบุตร งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ)
 • ค่าแนะนำพนักงานมาสมัครงาน

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษณุ จาดภักดี
เบอร์ผู้ติดต่อ : 099-303-5319
LINE ID : nunum.th
อีเมล : hr@sushihanathailand.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 7 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายได้ : 13,000 – 18,000 บาท

วันหยุด : 1 วัน/สัปดาห์

เวลาทำงาน : เข้างานเป็นกะ (ช่วงเวลา 9.00 – 22.00 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าได้อย่างดีเยี่ยม
 • ปฏิบัติตามนโยบายแผนกและสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • เป็นผู้นำที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นและพร้อมเติบโตในหน้าที่การงาน
 • มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ เสียสละ และให้เกียรติช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกแผนก

 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 20-40 ปี

ระดับการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • ค่าเชียร์อาหาร
 • ค่าเซอร์วิส
 • ค่าเป้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เงินรางวัล
 • เบี้ยขยัน
 • ส่วนลดราคาอาหารในเครือฯ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเยี่ยมคลอดบุตร งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ)
 • ค่าแนะนำพนักงานมาสมัครงาน

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษณุ จาดภักดี
เบอร์ผู้ติดต่อ : 099-303-5319
LINE ID : nunum.th
อีเมล : hr@sushihanathailand.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 7 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายได้ : 13,000 – 18,000 บาท

วันหยุด : 1 วัน/สัปดาห์

เวลาทำงาน : เข้างานเป็นกะ (ช่วงเวลา 9.00 – 22.00 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าได้อย่างดีเยี่ยม
 • ปฏิบัติตามนโยบายแผนกและสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • เป็นผู้นำที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นและพร้อมเติบโตในหน้าที่การงาน
 • มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ เสียสละ และให้เกียรติช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกแผนก

 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 20-40 ปี

ระดับการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • ค่าเชียร์อาหาร
 • ค่าเซอร์วิส
 • ค่าเป้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เงินรางวัล
 • เบี้ยขยัน
 • ส่วนลดราคาอาหารในเครือฯ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเยี่ยมคลอดบุตร งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ)
 • ค่าแนะนำพนักงานมาสมัครงาน

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษณุ จาดภักดี
เบอร์ผู้ติดต่อ : 099-303-5319
LINE ID : nunum.th
อีเมล : hr@sushihanathailand.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 7 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายได้ : 11,500 – 13,000 บาท

วันหยุด : 1 วัน/สัปดาห์

เวลาทำงาน : เข้างานเป็นกะ (ช่วงเวลา 9.00 – 22.00 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติตามนโยบายแผนกและสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • มีความกระตือรือร้นและพร้อมเติบโตในหน้าที่การงาน
 • มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ เสียสละ และให้เกียรติช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกแผนก

 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 18-30 ปี

ระดับการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์(ปี) : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • ค่าเชียร์อาหาร
 • ค่าเซอร์วิส
 • ค่าเป้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เงินรางวัล
 • เบี้ยขยัน
 • ส่วนลดราคาอาหารในเครือฯ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเยี่ยมคลอดบุตร งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ)
 • ค่าแนะนำพนักงานมาสมัครงาน

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษณุ จาดภักดี
เบอร์ผู้ติดต่อ : 099-303-5319
LINE ID : nunum.th
อีเมล : hr@sushihanathailand.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 7 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายได้ : 11,500 – 13,000 บาท

วันหยุด : 1 วัน/สัปดาห์

เวลาทำงาน : เข้างานเป็นกะ (ช่วงเวลา 9.00 – 22.00 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติตามนโยบายแผนกและสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • มีความกระตือรือร้นและพร้อมเติบโตในหน้าที่การงาน
 • มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ เสียสละ และให้เกียรติช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกแผนก

 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 18-30 ปี

ระดับการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์(ปี) : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • ค่าเชียร์อาหาร
 • ค่าเซอร์วิส
 • ค่าเป้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เงินรางวัล
 • เบี้ยขยัน
 • ส่วนลดราคาอาหารในเครือฯ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเยี่ยมคลอดบุตร งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจ)
 • ค่าแนะนำพนักงานมาสมัครงาน

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิษณุ จาดภักดี
เบอร์ผู้ติดต่อ : 099-303-5319
LINE ID : nunum.th
อีเมล : hr@sushihanathailand.com