Contact Us

แผนที่ 7 สาขาของ HANA

Catering

Logo HANA

ร่วมงานกับเรา

1. หัวหน้าเชฟซูชิ
  – อายุ 26-45 ปี
  – เพศชาย
  – มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  – รายได้ 21,000-30,000 บาท

2. รองหัวหน้าเชฟซูชิ
  – อายุ 24-35 ปี
  – เพศชาย
  – มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  – รายได้ 18,000-20,000 บาท

3. เชฟซูชิ
  – อายุ 19-35 ปี
  – เพศชาย
  – มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  – รายได้ 13,000-18,000 บาท

4. ผู้ช่วยเชฟซูชิ
  – อายุ 18-30 ปี
  – เพศชาย
  – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  – รายได้ 11,500-13,000 บาท

5. หัวหน้าเชฟครัวร้อน
  – อายุ 26-45 ปี
  – เพศหญิง-ชาย
  – มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  – รายได้ 21,000-25,000 บาท

6. รองหัวหน้าเชฟครัวร้อน
  – อายุ 24-35 ปี
  – เพศหญิง-ชาย
  – มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  – รายได้ 18,000-20,000 บาท

7. เชฟครัวร้อน
  – อายุ 19-35 ปี
  – เพศหญิง-ชาย
  – มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  – รายได้ 13,000-18,000 บาท

8. ผู้ช่วยเชฟครัวร้อน
  – อายุ 18-30 ปี
  – เพศหญิง-ชาย
  – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  – รายได้ 11,500-13,000 บาท

9. ผู้จัการสาขา
  – อายุ 26-45 ปี
  – เพศหญิง-ชาย
  – มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  – วุฒิม.6 ขึ้นไป
  – รายได้ 21,000-30,000 บาท

10. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
  – อายุ 24-35 ปี
  – เพศชาย
  – มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  – วุฒิม.3 ขึ้นไป
รายได้ 18,000-20,000 บาท

11. หัวหน้าบริการ
  – อายุ 24-40 ปี
  – เพศหญิง-ชาย
  – มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  – รายได้ 16,000- 18,000 บาท

12. แคชเชียร์
  – อายุ 19-40 ปี
  – เพศหญิง-ชาย
  – มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  – วุฒิม.6 ขึ้นไป
  – รายได้ 13,000-16,000 บาท

13. บริการ
  – อายุ 18-35 ปี
  – เพศหญิง-ชาย
  – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  – วุฒิม.3 ขึ้นไป
  – รายได้ 11,500-14,000 บาท

14. บาร์น้ำ
  – อายุ 18-45 ปี
  – เพศหญิง-ชาย
  – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  – รายได้ 11,500-13,000 บาท

15. ล้างจาน/แม่บ้าน
  – อายุ 18-53 ปี
  – เพศหญิง-ชาย
  – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  – รายได้ 12,000-14,000 บาท

เตรียมเอกสารสมัครงานอย่างละ 2 ชุด
 – สำเนาทะเบียนบ้าน
 – สำเนาวุฒิการศึกษา
 – สำเนาบัตรประชาชน
 – รูปถ่าย 1-2 นิ้ว

นัดสมัครงานที่สาขาใกล้บ้าน
โทร : 099-303-5319
ID line : nunum.th
ติดต่อ คุณวิษณุ